Pronájem Třebíč a okolí.

info@pojizdnystipac.cz

735 928 738

Po-Pá: 9:00-17:00

Pronájem Třebíč a okolí.

Ochrana osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 15. března 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem
v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím našeho webu https://www.pojizdnystipac.cz
Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo
jiné znamená:

Jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání
Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující:

1.1 Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu nebo webových formulářů
K tomuto účelu používáme následující údaje:

Jméno, adresa a město
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Případně další informace uvedené přímo ve formuláři

Doba uchovávání: Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

2. Cookies
Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies.

3. Zabezpečení
Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

4. Webové stránky třetích stran
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami.
Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před
použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

5. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně
osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn.

6. Přístup a úprava vašich údajů
Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených
informací. Máte následující práva:

Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

7. Odeslání stížnosti
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Kontaktní údaje
VM Technology s.r.o.,
IČ: 06974996
Náměstí 21/23
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika

Webová stránka: https://www.pojizdnystipac.cz
E-mail: info@pojizdnystipac.cz
Telefonní číslo: +420 735 928 738

Pojízdný štípač

Na zakázku vyrobený štípač palivového dřeva vám usnadní spousty práce. Díky pohonu na elektromotor nebo benzínový motor najde využití jak v lese, tak v pohodlí domova.

Kontakt

Otevřít chat.
Kontaktujte nás.
Dobrý den, děkujeme za návštěvu našeho webu. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.